Taneční lekce a workshopy

Snažím se vytvořit přátelské prostředí, ve kterém se účastníci cítí dostatečně bezpečně na to, aby si dovolili posouvat své hranice. Přizpůsobuji obsah lekcí skupině, se kterou právě pracuji a hledám způsoby, které by usnadňovaly proces objevování a učení.

Současný tanec

Začneme uvědomováním si vlastního těla, rozdýcháme a rozehřejeme tělo tak, abychom postupně mohli naplno čerpat jeho potenciál. Během pohybových sekvencí na zemi a putujících po prostoru budeme využívat přirozená propojení v těle, podlahu jako partnera, energii jednoho pohybu pro další, gravitaci, spirály, uvolnění. Přitom se budeme soustředit na postupnost a provázanost pohybu, jeho propojování s dechem a jeho efektivitu, ekonomičnost a kvalitu. Během improvizačních cvičení budeme využívat naší představivosti k objevování různých kvalit pohybu. Součástí lekce jsou skupinová cvičení zaměřená na rytmus a koordinaci. Naše setkání zakončíme závěrečným strečinkem a relaxací.
Vedle porozumění principů daného pohybového materiálu lekce podporují správné dýchání a držení těla, flexibilitu kloubů, elasticitu svalů, koordinaci celého těla, naši představivost, orientaci v prostoru a povědomí o sobě a ostatních v prostoru.

Kontaktní improvizace

Kontaktní improvizace je pro každého, nezávisle na tanečních zkušenostech, kdo má rád přirozený pohyb a je otevřen komunikaci s ostatními. V kontaktní improvizaci pracujeme s různými typy a různou intenzitou doteků, s přijímáním váhy a odevzdáním váhy partnerovi, s rolováním, pádem, tlakem, tahem, chůzí, během či zastavením. Nepřetržitě objevujeme pohybové možnosti našeho těla v rámci interakce s ostatními. Ti nejsou překážkou, kterou bychom museli překonávat, ale nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro naše další jednání. Naše smysly se probouzí a zostřují, postupně rozpoznáváme a vnímáme i velmi jemné impulzy a naše neverbální komunikační a sociální dovednosti se tak nenásilně zlepšují. Učíme se důvěřovat a riskovat, vést a zároveň se nechat vést, neplánovat, ale spontánně reagovat na nastalou situaci a jednání partnera. Tady a teď vzájemně dáváme, přijímáme a sdílíme.