Taneční lekce a workshopy

Snažím se vytvořit přátelské prostředí, ve kterém se účastníci cítí dostatečně bezpečně na to, aby si dovolili posouvat své hranice. Přizpůsobuji obsah lekcí skupině, se kterou právě pracuji a hledám způsoby, které by usnadňovaly proces objevování a učení.

Současný tanec

Začneme uvědomováním si vlastního těla, rozdýcháme a rozehřejeme tělo tak, abychom postupně mohli naplno čerpat jeho potenciál. Během pohybových sekvencí putujících po prostoru budeme využívat přirozená propojení v těle, podlahu jako partnera, energii jednoho pohybu pro další, gravitaci, spirály, uvolnění. Přitom se budeme soustředit na postupnost a provázanost pohybu, jeho propojování s dechem a jeho efektivitu, ekonomičnost a kvalitu. Během improvizačních cvičení budeme využívat naší představivosti k objevování různých kvalit pohybu. Součástí lekce jsou skupinová cvičení zaměřená na rytmus a koordinaci. Naše setkání zakončíme závěrečným zklidněním.
Vedle porozumění principů daného pohybového materiálu lekce podporují funkční a efektivní nastavení těla v pohybu, mobilitu, flexibilitu, koordinaci celého těla, orientaci v prostoru, povědomí o sobě a ostatních v prostoru, naši představivost, hravost a tanečnost.

Kontaktní improvizace

Kontaktní improvizace je pro každého, nezávisle na tanečních zkušenostech, kdo má rád přirozený pohyb a je otevřen komunikaci s ostatními. V kontaktní improvizaci pracujeme s různými typy a různou intenzitou doteků, s přijímáním váhy a odevzdáním váhy partnerovi, s rolováním, pádem, tlakem, tahem, chůzí, během či zastavením. Nepřetržitě objevujeme pohybové možnosti našeho těla v rámci interakce s ostatními. Ti nejsou překážkou, kterou bychom museli překonávat, ale nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro naše další jednání. Naše smysly se probouzí a zostřují, postupně rozpoznáváme a vnímáme i velmi jemné impulzy a naše neverbální komunikační a sociální dovednosti se tak nenásilně zlepšují. Učíme se důvěřovat a riskovat, vést a zároveň se nechat vést, neplánovat, ale spontánně reagovat na nastalou situaci a jednání partnera. Tady a teď vzájemně dáváme, přijímáme a sdílíme.

Reference

"Tanec jsem začal vnímat víc komplexně, víc přemýšlím nad pohybovou kvalitou. Líbí se mi, jakým způsobem byly hodiny vedeny. Oceňuji otevřený přístup a možnost diskuse nad různými tématy." O.K., student pedagogiky tance HAMU 2021/22

"Začala som svoje tělo vnímat viac, skúmat ho a zaujímat sa o něho, z každej hodiny som odcházela namotivovaná. V tanci som konečně prišla na to, ako mať tělo viac pod kontrolou, ako sa čo najefektivnějšie hýbať a hlavně aký je tanec komplexný a čeho všetkeho je súčasťou. Moje chápanie a vnímanie sa rozhodně pozitívne rozšířilo o velký kus." A.M., studentka pedgogiky tance HAMU 2021/22

"Můj AHA moment – otevřít oči a vidět, vnímat, užívat si tanec, velmi důležité, ale občas těžké." J.Š., studentka choreografie HAMU, 2021/22

"Za tento půlrok se mi velmi změnila citlivost, vnímavost a napětí těla." M.H., studentka Konzervatoře Duncan Centre a HAMU, 2021/22

"I feel much more conscious and effortless dancing. Always felt that your warm ups were waking up my body energy to dance with respect to my body." A.C., Erasmus student HAMU, 2021/22

"A lot of things that we studied in class were thought in a easy way to see it in our body. I finished this semester with a big notion of floor work, momentum and space awerness.These classes made me want to achieve my full potentional and versatility. Now I can dance without using too much of unnecessary effort, how to fully use the space, how to keep energy flowing through the whole body. It was also nice not to be afraid to use sounds and funny faces, helped me a lot with focus and relaxation of the body." B.P., Erasmus student HAMU, 2021/22

"I am so happy that I could attend your classes even during that specific Covid time. I see how much heart you put in every meeting. You encourage others, breaking their comfort zone...I am glad that I met you in my life, your work is very important." Z.K., Erasmus student HAMU 2020/21

"Ocenila jsem čas na naladění se, že jsme šli pomalu a pak postupně zrychlovali a nabalovali další, měla jsem čas si to zažít a chápat, co vlastně dělám. Normálně mám problém si věci pamatovat, ale způsobem, jakým to vysvětluješ, to šlo samo." Jana, účastnice Move summer workshop, Ostrava 2019